Bahadıroğlu, Diba (2017). "Bir Dil Uğraşırı Gözünden TEBDİZ /TEBDIZ for a Language Researcher". Littera Turca Journal of Language and Literature. Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Adına Tebdiz Özel Sayısı. Cilt: 3, Sayı: 1, s. 38-43.

  • 2017

Özet

TEBDİZ, açılımıyla Türk Edebiyatının Bağlamlı Dizinleri ve İşlevsel Sözlüğü, 2015 yılında Gazi Üniversitesinin girişimi ile hazırlanan ve XVI.yy’dan başlayarak Türk edebiyatının ürünlerindeki sözcüklerin metin bağlamı kapsamında değerlendirilip bir bağlamsal sözlük hazırlamayı amaçlayan projenin adıdır. Bu proje, onlarca metin girdisi, onlarca gönüllüsü ile 2 milyon kadar sözcüğün örneklerle metin bağlamı kapsamında değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Her araştırmacının bir metin ile katıldığı bu projede Cem Sultan’ın kaleminden çıkma Cemşid u Hurşid mesnevisi bizim tarafımızdan incelenmektedir. Bu yazıda inceleme görevini üstlendiğimiz Cemşid u Hurşid mesnevisinin bağlamsal dizinini ortaya koymak için yaptığımız çalışmaları, yararlandığımız kaynakları, bu projenin ve konumuz olan Cemşid u Hurşid mesnevisinin tarafımıza katkılarını anlatacağız. Ayrıca alanı Türk Dili olan bir araştırmacının TEBDİZ projesine nasıl katkı sağladığını, bu araştırmacıya projenin nasıl yeni ufuklar açtığını açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelime: TEBDİZ, Cemşid u Hurşid, işlevsel sözlük, Cem Sultan, Osmanlı edebiyatı.

Abstract

TEBDIZ, the Contextual Indexes and Functional Dictionary of Turkish Literature, is the name of the project which was prepared by the initiative of Gazi University in 2015 and aims to prepare a contextual dictionary, starting from the 14th century, by contextual evaluation of the words of Turkish literature products. This project means that dozens of text entries, dozens of volunteers and about 2 million words are considered with examples within the context. In this project, where every researcher participates with a text, we work on Cemşid u Hurşid, which belongs to Cem Sultan. In this article, I will explain the work we have done to prepare the context index of the Cemşid u Hurşid text, the sources we have benefited, the contributions of this project and the task of Cemşid u Hurşid mashnawi to me and how the project contributes to a Turkish Language researcher and opens new horizons.

Keywords : TEBDİZ, Cemsid u Hurşid, Functional Dictionary , Cem Sultan, Ottoman literature.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/264659

Ekler