Gürbüz, Mehmet-Durmuş, Tuba Işınsu İsen (2018). "Bir Kitap Nasıl Resimlenir? Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ Nüshaları Üzerinden Osmanlı Kitap Sanatı". Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu. 5 Kasım 2018. Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Ankara.

  • 2018


Ekler