Turan, Veysi (2018). Emrî Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük). Doktora Tezi. Adıyaman Üniversitesi. Adıyaman.

  • 2018


Ekler