Baysan, Habibe (2016). Ömer Bin Mezid'in Mecmûʿâtüʾn-Nezâʾir Kitabının Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta.

  • 2016


Ekler