Özkök, Ahmet Hilmi (...) Lâmi'î'nin Vâmık u Azrâ Mesnevisi; Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi. Erzurum.

  • (Tamamlanmadı)


Ekler