Kızıltaş, Maşallah (2018). Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev Mesnevisi: Tenkitli Metin-Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. Doktora Tezi. Bitlis Eren Üniversitesi. Bitlis (Doç. Dr. Abdullah Eren).

  • (Tamamlanmadı)


Ekler